How to Break Bad Spending Habits

How to Break Bad Spending Habits

Just about everyone is guilty of a bad spending habit or two. Some common poor spending behaviors include impulse buying, failing to budget, emotional spending or even accruing ATM transactions fees. Are you wondering how to break your own bad spending habits? All it takes is a little bit of discipline and minor lifestyle changes. The money you’ll save will definitely justify the effort.

Take Small Sums of Cash When You Go Out

If you have lots of cash on you, chances are you’ll feel tempted to spend it. One of the simplest things you can do when aiming to break bad spending habits is to simply leave your money at home. If you’ve planned a shopping session, plan your purchases in advance and only bring along the sum that you can afford to spend. It can be $20 or $200, but what matters is making the decision and sticking to it.
Some people still can’t resist the temptation and they’ll be prone to impulsive purchases. In this case, we recommend taking it a step further and  leave the credit and debit cards at home too!

Track Expenditure

Most people have no idea how much money they’re spending on things they don’t need. It’s a good idea to keep track of expenditure for at least a month; spending records will provide a lot of information of the areas where you can easily cut back. A simple Excel spreadsheet or a notebook can be used. Document all the money that you’ve spent and the things you’ve spent it on – paying loans, utility bills, food purchases, commuting, entertainment, medicines, etc.
Once you record your spending habits for a month, you can set realistic expectations about your fixed expenses (like phone bills or rent) as well as identify the variable expenses that you can cut back on. Capping your spending on entertainment, for example, could lead to profound changes in available cash at the end of the month.

Aim for a Goal

Visualizing a goal each time you feel tempted to spend money can be one of the most effective strategies for breaking bad spending habits. Your financial goal could be paying off your loan, buying a new car or going on a vacation. It doesn’t really matter what you prioritize – just choose something that you’re passionate about and will stay motivated to work towards.
Remember to take small steps first. Attempting to accomplish too much in a single month will simply discourage you from making long-term changes. Pat yourself on the back for each accomplishment and you’ll soon get where you want to be.

Контрол върху парите ти

Контрол върху парите ти

Лятото мина, спомените от него остават, но заедно с тях остава и дирята на похарчените в повече пари. Със сигурност до такава констатация достигат повечето българи, защото по време на почивка хората са склонни да харчат повече и по- необмислено. Харчат спестени, а в доста от случаите и пари от кредити или кредитни карти. Каквото и да говорим, финансовият баланс е нарушен.  

Как трябва да постъпим за да контролираме парите си?

Оценете щетите

Оценете щетите и с тази първа стъпка ще можете да сложите началото за въвеждане на ред във финансите си. Така ще установите реалното си финансовото си положение и ще сте наясно с какви дългове трябва да се справите.
Проверенет банковите си сметки, обърнете внимание на неотдамнашните тразакции, които сте извършили, както и на текущите салда.

Направете разшивровка  на разходите си

Най- добрата разшивровка на разходите се постига със съставянето на реалистичен домашен бюджет.
Навярно всеки от Вас е чувал за бюджет. Обикновено това понятие се използва в икономиката и бизнеса, като в него се съдържат планираните всички очаквани приходи и разходи в дадена бизнес структура за определен период от време. 
Домашният бюджет по нищо не се различава от бюджетите на стопанските и икономически единици. Всясо семейство или сам един човек е огледало на по- големите структурни единици, каквито са държавата, областта, градът, селото, производственото предприятие, финансовата институция и т. н. Всички те разполагат с определени парични или материални средства, постъпващи под формата на приходи и съответно имат разходи, които отново со под формата на парични средства или материални такива.
За това е е време да съставите Вашия домашен бюджет в който да опишете месечните си приходи и разходи. В тях трябва да намерят място всички постоянни разходи, каквито са битовите сметки и всичко останало, както и всички постоянни приходи- заплати, приходи от наеми и т. н. Така, когато теглите чертата ще сте наясно с това с  което разполагате, имате ли дългове, какви са техните размери и т. н. Ако това което сте установили не Ви удовлетворява и се налага да направите преоценка за да стъпите отново на твърдо, то ще трябва да  прегледате по задълбочено разходната част и да се опитате да намалите или премахнете изцяло някои от разходите за да може да компенсирате  появилата се "дупка". Освен това, по този начин ще можете да разберете и срока, който Ви е необходим за да стъпите отново на крака.
Как може да намалите разходите
Помислете, когато сте на работа да си носите домашно приготвена храна от вкъщи, вместо да се храните в заведение или да закупувате приготвена храна. Друг разход, който може значително да бъде намален е разходът за транспорт до работата в случай, че използвате личен автомобил. Заменете го с градския транспорт, който ще Ви  излезе значително по- евтин. Също така преценете разстоянието до Вашата месторабота и дали то позволява да се придвижите пеша или пък с велосипед. Така ще можете да спестите напълно разхода за транспорт и в същото време ще направите и жест към Вашето здраве, като го заредите с физически движения. Направете анализ на въможностите за допълнителни средства за печелене на пари. Например можете ли да работите извънредно в работата Ви или пък да си намерите допълнителна работа в извънработно Ви време или през почевните дни.

Краткосрочни решения за покриване на непосрествени нужди

Понякога се оказва, че сроковете Ви притискат и нямате кой знае какъв избор за да закрепите създалата се неприятна ситуация. Заплатата е далеч, а имате разходи, които са обвързани със срокове, нетърпящи отлагане.
Тогава заложете на близки и приятели, които имат финансовата възможност да Ви заемат пари за кратък срок от време. 
Друг вариант са бързите кредити, но трябва да сте наясно, че те влекат след себе си много високи разходи от 50 и повече процента след отпускането на договорените суми и трябва много ясно да прецените риска със сключването на такъв кредит. Иначе те са удобни, защото се кандидатсва онлайн и сумите се получават почти веднага.

Представена публикация

КАК ДА СПЕСТИШ И ОТ ИЗЛИЗАНЕ И ХРАНЕНЕ НАВЪН

СУТРЕШНОТО КАФЕ Направи си го сам в къщи. Ако си свикнал сутрин да излизаш набързо и да вземеш кафе на крак, преди да започнеш акт...

Popular Posts