Как да възстановите контрола върху това колко пари харчите ненужно

Пролет е и няма какво да облечете! Видяли сте нови обувки и ... просто не можете да устоите. Вие сте млад и заслужавате да изглеждате хубаво, успокоявате се, но след като се приберете вкъщи и се опитате да поставите обувките си в шкафа (неуспешно) и в гардероба с дрехите са пъхнати нови панталони, тениска и чудесно пролетно яке,  разбрали сте. Няма място. Вие сте претоварени от чувството на виновна съвест и остатък на горчивия вкус в устата ви. Защото авоарите в сметката ви значително са намалели, а ви предстоят неотложни плащания или пък захранването на сметката ви със заплатата е някъде в далечното бъдеще.

Невидимо спестяване

Не става дума за нов метод за пестене, който можете да намерите в женските списания, макар че името ми харесва и може да стане популярно. Става дума за „спестявания“, както обикновено си представяме и правим. Сещате се, когато купувате продукт в магазина с 2,00 лв. по-евтино от обикновено? След това отивате в пощата и изчаквате половин час за да платите сметките си, защото няма такса или пък в магазина купувате по- голяма разфасовка от даден продукт, защото той е "по-евтин"? Е, това е, което наричам НЕВИДИМО СПАСЯВАНЕ. Защо невидимо? Защото никога не съм виждал спестените пари по този начин, а и ти не си. Похарчили сте ги върху нещо друго, признайте.

Пет съвета за успешни лични финанси

Всички наши финансови решения и дейности оказват влияние върху нашето финансово здраве в настоящето и в бъдещето. Ние често се ръководим от някои от обичайните правила като - не купувайте имот или автомобил, чиято стойност надвишава определен праг семейни доходи. Също така като правило можем и трябва да спестим 10 процента от месечния доход, друго своевременно и доказано правило. Бъдещето е несигурно, а личната финансова ликвидност в някои моменти е една от най-желаните характеристики на индивида. Независимо, че повечето индивиди смятат, че личните им финанси са стъпили на здрава основа, нека да разгледаме отново пет основни финансови финансови постулати-  тези на най-трайното - дългосрочно благоденствие.

5 неща за парите, коита трябва да научи за цял живот всеки тийнейджър

Всички знаем, че уменията за ефективно управление на личните финанси,  е важно за успеха на индивида. Това е информация за парите, която е важна за учениците от гимназията.

Бюджет

Преди да завърши гимназията всеки тийнейджър трябва да се научи как да си направи личен бюджет. Важно е да разбере разликата между приходите (парични средства, които се отрязват), разходи (изходящи парични потоци) и спестяванията. Трябва също така да разбере значението на отговорното управление на бюджета, което се основава на идеята, че разходите не трябва да надвишават приходите. В противен случай ще натрупа дълг, поради което може да се сблъска със сериозни финансови проблеми.

Кредитни карти

Трябва да сте навършили 18 години, за да инициирате заявление за повечето карти. Днес обаче кредитните карти също са на разположение за по-младите от 18 години, а децата на възраст от 14 до 18 години могат да станат допълнителни потребители на кредитните карти на своите родители.
Активирането на кредитна карта за вашия тийнейджър може да бъде чудесен начин да дадете джобен носител, чрез който да „упражнява самоконтрол“ по отношение на възможностите за разходи само до степента, позволена от неговите родители. Изключително важно е тийнейджърите да притежават необходимите знания за използването на кредитни карти; как работи, дали се плаща такса и в какъв размер, дали ще се начисляват лихвени проценти и т.н. Освен това е важно да се разграничи дебитната карта от кредитната карта.
Тийнейджърите трябва да разберат, че неотменимото използване на кредитни карти е изключително опасно и как дълговете и лихвите по кредитна карта могат да се натрупват много бързо, ако не контролират разходите си.

Банкова сметка

Разплащателнатасметка е нужна за всяко лице, когато е наето и започва да печели. Обаче отварянето на банкова сметка ще е необходимо за някои дори в юношеските години, ако например те избират работа на непълно работно време чрез студентско или студентско сдружение или ако получат стипендия за училищното или спортното си постижение. Желателно е обаче всеки тийнейджър да знае как работят разплащателните сметки.

Важно е също така да се знае, че таксите за сметка се начисляват за управление на сметка, че тя често се различава от банката до банката и зависи от пакета избрани банкови продукти и услуги. С откриването на разплащателна сметка клиентът на банката получават и дебитна карта, която може да се използва за набиране на парични средства и за плащане на продукти и услуги.

Дебитните карти се различават от кредитните карти, защото те трябва да разполагат с налични средства по банковата си сметка за тяхната употреба. С други думи, важно е един тийнейджър да знае как да използва дебитна карта, само ако разполага с налични средства в банковата си сметка.

Спестявания

За да може тийнейджърът да се подготви правилно за независимост, е важно да се запознае с начините и формите на спестяване. Тийнейджърите трябва да разберат важността на създаването на спестовния фонд не само за закупуване на апартамент или кола един ден, или за пътуване, но и за осигуряване на неочаквани събития, като откази на различни устройства или сериозни ситуации като дългосрочна болест, неспособност за работа, безработица и т.н. (т.нар. спестявания за черни дни).

По същия начин, никога не е твърде рано да се говори за пенсионни спестявания. Ситуацията в пенсионната система е много трудна и несигурна, затова е необходимо да се помисли за създаване на спестовен фонд за възрастта, когато лицето е най-финансово уязвимо.

За спестявания е необходимо да се разпределят минимум 10% от дохода и е желателно това да се превърне в автоматизиран процес, така че парите да се разпределят незабавно, всеки път, когато получавате някакъв приход или заплата,  преди да можете да ги харчите за изпълнение на различни желания и цели. Тъй като за много хора е трудно да спестят поради ниския самоконтрол и импулсивното потребление, всеки тийнейджър трябва да е наясно, че има и автоматични форми на спестявания като постоянен ред, който ще принуди всеки човек да спестява.

Заеми и създаване на кредитен рейтинг

Заемането на пари е, ако не е добре планирано, потенциално опасен аспект от управлението на личните финанси. За тийнейджърите е важно да разберат как вземането на заем означава поемане на договорно задължение, което ако не отговаря на някои от договорните задължения и ако кредитът не се връща редовно, може да застраши финансовата сигурност на индивида и на цялото семейство.

Те трябва да научат, че е важно да са сигурни, че когато става въпрос за вземане на заем, това е единственият начин за постигане на определена потребност (и че същата нужда не може да бъде постигната чрез спестяване) и че нуждата е необходима или оправдана в смисъл, че парите се инвестират в образование или рисков сектор от които се очаква възвръщаемост в бъдеще.
Също така е особено важно да се знае, че различните банки предлагат различни условия за кредитиране, така че трябва да са напълно информирани за лихвените проценти и всички други разходи. Затова е важно всеки тийнейджър да осъзнае потенциалните последици, ако личните им финанси не се поддържат в добра форма. Пропуснатите плащания и значителните суми на дълга засягат създаването на кредитен рейтинг, от който ще зависи от способността им да заемат средства в бъдеще.

Представена публикация

КАК ДА СПЕСТИШ И ОТ ИЗЛИЗАНЕ И ХРАНЕНЕ НАВЪН

СУТРЕШНОТО КАФЕ Направи си го сам в къщи. Ако си свикнал сутрин да излизаш набързо и да вземеш кафе на крак, преди да започнеш акт...

Popular Posts