Българската държава задлъжнява ударно

Държавата ще вземе почти 7 млрд. лв. от международните пазари. На местните инвеститори ще се предложат ДЦК за 950 млн. лв. през годината.
Външните пазари ще бъдат основният източник на допълнително финансиране за правителството през тази година, показва емисионната политика на Министерството на финансите. То е определило лимит на новите заеми от чужбина в размер на 6.9 млрд. лв. и задно с вътрешните емисии на държавни ценни книжа (ДЦК) нивото на задлъжнялост на държавата ще наближи 30% от брутния вътрешен продукт, пише "Капитал".

След като през миналата година местните инвеститори на няколко пъти оказваха подкрепа при извънредни ситуации и поеха значително натоварване, през тази на тях ще се разчита да осигурят по-малко от един милиард (950 млн. лв.) лева чрез покупки на държавни облигации. Изненада за вътрешния пазар е, че не се предвиждат продажби на 7-годишни облигации, както и на такива в евро, но пък се очаква на инвеститорите да бъде дадена възможност да купуват от аукционите за български ДЦК на международните пазари. Експерти от инвестиционните среди определят емисионната политика като адекватна с оглед на исторически ниските лихви в Европа, но предупреждават, че има опасност новите заеми да излязат по-скъпи, а заложеният лимит отново да бъде надхвърлен при неизпълнение на бюджета.
Размерът на планираните нови дългове е съобразен с големината на очакваната дупка в бюджета и с падежиращите стари задължения. Първото от тях трябва да бъде обслужено на 15 януари, когато падежират облигации за 1.086 млрд. долара, емитирани по времето на Милен Велчев като финансов министър. Част от средствата за това плащане бяха осигурени през миналата година чрез емисия на ценни книжа на международните пазари. В емисионната политика е взет предвид и ангажиментът за поддържане на определено ниво на фискалния резерв от 4.5 млрд. лв., който периодично се ползва от управляващите.
Най-вероятно той ще бъде източникът на значителна част от средствата за авансовото изплащане на земеделските субсидии за около 1 млрд. лв., което по информация на "Капитал" ще стане през януари. Част от парите за земеделците ще се вземат и чрез продажбата на ДЦК, като средствата ще се възстановят в бюджета до средата на годината от Европейския съюз.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Представена публикация

КАК ДА СПЕСТИШ И ОТ ИЗЛИЗАНЕ И ХРАНЕНЕ НАВЪН

СУТРЕШНОТО КАФЕ Направи си го сам в къщи. Ако си свикнал сутрин да излизаш набързо и да вземеш кафе на крак, преди да започнеш акт...

Popular Posts